Tot 8 op de 10 patiënten die voor chronische pijn worden behandeld met pijnmedicatie, heeft last van obstipatie.1 Gelukkig is daar wat aan te doen.

Op deze site lees je er meer over.

Verdieping

Wat is obstipatie door pijnmedicatie (OIC)?

Het gebruik van opioïden is in de laatste decennia enorm toegenomen en kent verschillende bijwerkingen.1 Eén van deze bijwerkingen is obstipatie. Dat wordt in de literatuur bes...

Verdieping

Wat is het verschil tussen OIC en obstipatie met andere oorzaken?

Obstipatie kent somatische en functionele oorzaken. Het is van belang de onderliggende oorzaak te achterhalen, want die bepaalt de beste therapeutische strategie. Zo is functionele obstip...

Verdieping

Wat zijn de behandelopties bij OIC?

Wanneer patiënten opioïden gebruiken, is het geïndiceerd om ook meteen te starten met een oraal laxans om obstipatie te voorkomen. Macrogol en lactulose zijn osmotisch werkende laxantia, ...

Verdieping

De werking van PAMORA’s

PAMORA’s zijn perifeer werkende µ-opioïde receptor antagonisten die op dezelfde receptoren werken als opioïden. Ze worden voorgeschreven om de invloed van opioïden in het maagdarmkanaal t...

blog

Waarom krijgen opioïdgebruikers last van obstipatie?

Waarom krijgen opioïdgebruikers last van obstipatie? Het pijnstillende effect van opioïden is werkzaam door binding aan de mu (µ)-, delta (δ)- en kappa (κ)- opioïde receptoren in het centrale zenuw...

blog

Waarom werkt een behandeling met laxantia bij veel patiënten onvoldoende?

Waarom werkt een behandeling met laxantia bij veel patiënten onvoldoende?   Om obstipatie door pijnmedicatie (OIC) te voorkomen of te verhelpen, schrijven zorgverleners bij de start van een...